• USA
  • VIETNAMESE
  • Gợi ý từ khóa:
  • Sustanon, Equipose, Arimidex, Dostinex, Anavar, Nolvadex, Proviron, HGH...

Tầm quan trọng của Trị liệu - Post Cycle Therapy (PCT) -

Tầm quan trọng của Trị liệu - Post Cycle Therapy (PCT) 

- Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, trong quá trình sử dụng Steroid nói chung đều ít nhiều làm giảm nồng độ testosteron nội sinh trong cơ thể mà sự phục hồi tự nhiên thường cần phải tốn nhiều thời gian, điều đó dẫn đến tinh hoàn cũng ít hoạt động, ảnh hưởng đến bộ máy sinh sản. Việc sử dụng HCG, Nolvadex, Clomid là cần thiết để kích hoạt lại FSH, LH, tăng lượng testosteron nội sinh, và tăng hoạt động của tinh hoàn, giúp bộ máy sinh sản hoạt động bình thường.
Đồng thời, Testosteron nội sinh cơ thể trong nam giới cao giúp duy trì cơ bắp đã được xây dựng trong quá trình Bulking, Cutting.                    tầm quan trọng của trị liệu steroid (roid) PCT

Việc sử dụng các sản phẩm như Liv 52...
 là cần thiết để giúp duy trì sự thanh lọc bởi Gan, bên cạnh đó cần theo dõi chức năng gan, LH, FSH, Testosteron bằng các xét nghiệm cận lâm sàng.

Bình luận

  • avatar

    Hello World! https://helloworld.com?hs=864bbe277967083be5ef625357cca19f&
    ohw88t

Viết bình luận

STEROIDSTORE.VN
STEROIDSTORE.VN
zalo