• USA
  • VIETNAMESE
  • Gợi ý từ khóa:
  • Sustanon, Equipose, Arimidex, Dostinex, Anavar, Nolvadex, Proviron, HGH...

Chu kỳ Steroid - Chu kỳ Siết cơ (Cutting) - Chu kỳ Xả cơ (Bulking)

ANAVAR / PRIMOBOLAN (Cutting/ Siết cơ)

Thành phần:

100 Tab Anavar 10mg

20ml Primobolan 100mg / ml

Bình luận:

Đơn giản nhưng một chu trình Siết rất hiệu quả, tốt cho người mới bắt đầu Siết lần đầu tiên. Sự kết hợp của Anavar và Primobolan cung cấp estrogen bằng 0, Rồng Anh chỉ có androgen vừa phải và sẽ dẫn đến tác dụng phụ thấp với kết quả vững chắc.

Tuần 1 - 7: Anavar 20mg / ngày, Primobolan 200mg / tuần

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

TREN / WINSTROL (Cutting/Siết cơ)

Thành phần:

20ml Trenbolone Acetate 75mg / ml

20ml Winstrol 50mg / ml

Bình luận:

Đây là một chu kỳ Siết cơ / cứng mạnh mẽ. Mua Trenbolone Acetate và Winstrol là hai steroid hoạt động và kết hợp đồng thời chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuần 1 - 4: Trenbolone Acetate 150mg / tuần, Tuần 5 - 8: Trenbolone Acetate 225mg / tuần

Tuần 2 - 8: Winstrol 150mg / tuần

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin của Rồng Anh. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

EQUIPOSE/ TESTOSTERON Suspensions/ WINSTROL (LEAN MASS BUILDER / Xả cơ)

Thành phần:

30ml Equipose 200mg / ml

20ml suspensions Testosterone 100mg / ml

20ml Winstrol 50mg / ml

Bình luận:

Đây là một chồng xây dựng cơ bắp nạc tuyệt vời. Một chất ức chế aromatase có thể cần thiết trong 6 tuần đầu tiên, nếu không, 6 chất còn lại sẽ đòi hỏi nồng độ estrogen đủ thấp để làm tăng đáng kể độ cứng và định nghĩa của Rồng Anh. Một sự kết hợp của chu trình Xả cơ và Siết cơ.

Tuần 1 - 10 Equipose 600mg / tuần

Tuần 1 - 6: Suspensions testosterone 100mg / ngày khác

Tuần 7- 12: Winstrol 50mg / ngày khác

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

PROVIRON / DECA / WINSTROL (Siết cơ / LEAN MASS CYCLE)

Thành phần:

140 Tab Proviron 25mg

10ml Deca Durabolin ( Nandrolone Decanoate 250mg / ml)

100 Tab Winstrol 10mg

Bình luận:

Chỉ sử dụng một cơ sở Nandrolone thường quá đồng hóa nên việc thêm Proviron cung cấp một hàm lượng androgen tốt. Winstrol được thêm vào sau chu trình giúp tăng cường hoạt động đồng hóa và hiệu quả đốt cháy chất béo.

Tuần 1 - 10: Nandrolone Decanoate 250mg / tuần

Tuần 2 - 11: Proviron 50mg / ngày

Tuần 5 - 11: Winstrol 20mg / ngày

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

DECA / D-BOL (MASS BUILDER/ Xả cơ)

Thành phần:

100 viên nén Dianabol 10mg hoặc 200 viên nén Dianabol 5mg

10ml Lọ Deca Durabolin  ( Nandrolone Decanoate 250mg / ml)

Bình luận

Mua Dianabol 10mg là một loại thuốc đồng hóa / androgenic được sử dụng rộng rãi để tăng cường cơ bắp. Mua hỗn hợp này là một trong những ngăn xếp xây dựng hàng loạt hiệu quả nhất cho người mới bắt đầu, Deca và Dianabol tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Mua Dianabol 20mg từ chúng tôi với giá phải chăng. Để có được sự tích lũy lớn và tăng sức mạnh cho Rồng Anh trong chu kỳ bulking, hãy mua Dianabol và Deca.

Tuần 1 - 10: Nandrolone Decanote 250mg / tuần

Tuần 4 - 10: Dianabol 20mg / ngày

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

15-TUẦN MASS BUILDER CYCLE

Chu kỳ xây dựng khối lượng 15 tuần

Thành phần:

50ml Testosterone Cypionate 200mg / ml

20ml Durabolin 100mg / ml (NPP)

150 Tab 10mg Winstrol

300 Tab 5mg Dianabol hoặc 150 Tab 10mg Dianabol

Bình luận:

Mua chu kỳ xây dựng khối lượng trong 15 tuần này là một chu kỳ bulking nạc tuyệt vời, với việc sử dụng định kỳ các kênh được kiềm hóa c-17 alpha. Mua Nandrolone Phenylpropionate (NPP) đóng vai trò là cầu nối giữa Dianabol và Winstrol, giúp gan có thời gian giải độc. Mua Dianabol 5mg để nhanh chóng tăng cường khối lượng cơ bắp của bạn.British Dragon Chu kỳ đẩy các giới hạn của sự tăng trưởng, nhưng làm như vậy trong an toàn. Mua Winstrol 5mg từ chúng tôi với giá phải chăng.

Tuần 1 - 15: Testosterone Cypionate 800mg / tuần

Tuần 1 - 5: Dianabol 20mg / ngày

Tuần 6 - 10: Deca Durabolin 400mg / tuần

Tuần 11 - 15: 40mg Winstrol

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Mua Dianabol 5mg để nhanh chóng tăng cường khối lượng cơ bắp của bạn.

ANADROL / TESTOSTERON (MASS BUILDER/ Xả cơ)

Thành phần:

100 viên Anadrol 50mg

20ml Sustanon 250

Bình luận:

Mua công cụ xây dựng hàng loạt này là một ngăn xếp rất mạnh có chứa Anadrol / Test. Nếu bạn đang tìm kiếm khối lượng tuyệt đối thì đây là một trong những bạn đang tìm kiếm. Xin lưu ý rằng tác dụng phụ của estrogen có khả năng xuất hiện vì vậy nên có Nolvadex ở gần.   

Tuần 1 - 6: Sustanon 750mg / tuần Tuần 7: Sustanon 500mg / tuần

Tuần 2 - 8: Anadrol 100mg / ngày.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào

EQUIPOSE/ TESTOSTERON (MASS BUILDER/ Xả cơ)

Thành phần:

10ml Equipose 200mg / ml

10ml Testosterone Enanthate 250mg / ml

Bình luận:

Đây là ngăn xếp xây dựng cơ bắp tuyệt vời cho người mới bắt đầu sử dụng testosterone và trang bị. Thiết bị này sẽ cho phép sử dụng liều testosterone tổng thể thấp hơn mà không cản trở mức tăng dự kiến. Rồng Estrogen có thể kiểm soát được trong chu kỳ này; tuy nhiên nó sẽ đạt đến điểm có lợi trong việc thúc đẩy trạng thái đồng hóa.

Tuần 1 - 10: Equipose 200mg / tuần

Tuần 2 - 11: Testosterone Enanthate 250mg / ml

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

TREN A / TESTOSTERON / DECA (MASS BUILDER / Xả cơ)

Thành phần:

20ml Trenbolone Acetate 75mg / ml

10ml Testosterone Cypionate 300mg / ml

10ml Nandrolone Decanoate 250mg / ml

 

Bình luận:

Đây là một sự kết hợp thực sự tốt của steroid sẽ tạo ra một chu kỳ bulking tuyệt vời. 200mg Testosterone và Deca sẽ giúp giữ mức độ estrogen khỏi tầm tay. Rồng mạnh Mua Trenbolone Acetate sẽ giúp chu kỳ tăng cứng. Cypionate có thể được thay thế bằng Testosterone Enanthate 250mg mỗi tuần.

Tuần 1 - 10: Testosterone Cypionate 200mg / tuần

Tuần 3 - 12: Trenbolone Acetate 150mg / tuần

Tuần 5 - 14: Nandrolone Decanoate 250mg / tuần

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thảo luận về các đại lý dược phẩm ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bạn cân nhắc dùng bất kỳ loại thuốc nào.

TESTOSTERON / PROVIRON/ WINSTROL (MASS BUILDER / Xả cơ)

Thành phần:

112 Tab Proviron 25mg

30ml Sustanon 250

100 Tab Winstrol 10mg

Bình luận:

Chu kỳ này được thiết kế để tối đa hóa mức độ testosterone tự do trong cơ thể. Proviron ức chế cạnh tranh cả aromatization và testosterone thành liên kết SHBG, và Winstrol bổ sung vào việc hạ thấp nồng độ protein liên kết do androgen gây ra. Mua Winstrol 10mg từ chúng tôi với giá hấp dẫn.

Tuần 1: Sustanon 500mg / tuần Tuần 2 - 8: Sustanon 1000mg / tuần

Tuần 2 - 9: Proviron 50mg / ngày

Tuần 2 - 3: Winstrol 10mg / ngày Tuần 4 - 9: Winstrol 20mg / ngày

Bình luận

  • avatar

    Hello World! https://helloworld.com?hs=b6c46adf1e21a2563799093fbbc5e0b4&
    wb5227

Viết bình luận

STEROIDSTORE.VN
STEROIDSTORE.VN
zalo